Yazarlar “Global Riskler Raporunun 13 yılı geçmişinde çevresel riskler öne çıktı ve bu trend devam etti” dedi. yazdı. “Karşımıza çıkan en acil çevresel zorluklar arasında aşırı hava olayları ve sıcaklıkları; biyoçeşitlilik kaybını hızlandırmak; hava, toprak ve su kirliliği; iklim değişikliği azaltma ve adaptasyon başarısızlıkları; ve düşük karbonlu bir geleceğe geçerken geçiş riskleri ”dedi. 

Küresel ankete göre, şiddetli hava koşulları, doğal afetler ve iklim değişikliğini hafifletme ve bunlara uyum sağlama konusundaki başarısızlık, etki açısından ilk beş küresel risk arasında yer alıyor. Rapor, çoğu bir ticari kuruluşta çalışan, ekonomi ve teknoloji konusunda uzman olan Avrupalı ​​erkeklerden oluşan, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1,000 uzmanın algıladığı risklere dayanıyor.

Continue Reading