Bakıyor musun ... veya Görüyor musun? Sol Beyin, Sağ Beyin

Bakıyor musun ... veya Görüyor musun? Sol Beyin, Sağ Beyin
Image Victoria Borodinova

Vizyon için gerekli yapı ve süreçleri anlama çabasıyla çok sayıda araştırma yapılmıştır. Açık olan, her bir gözün beynin iki tarafına giden görsel yollardan belirli bilgileri beslemesidir. Işık gösterimleri beynin katmanlarına geri döndükçe, görsel algılarımız kendimizi ve çevremizdeki dünyayı anlamamızla bütünleşir.

Görsel anatomimiz ve fizyolojimiz bu entegrasyon sürecini kolaylaştıracak şekilde inşa edilmiştir. Çevremizdeki farkındalığımızı bir öz farkındalık ile tamamen bütünleştirebilme yeteneği tartışmasız istenen bir durumdur. Bu bütünleştirici süreç, birliğin, bütünlüğün, bireyin kendisinin tüm kısımlarına bağlı olma hissinin temelidir.

Bir entegrasyon durumunda kendimizin ötesine ulaşabilir ve bilinçli olarak dünyaya duyularımızla bağlanabiliriz. Görme durumunda, gerçeği gözler aracılığıyla daha iyi ayırt edebiliyoruz. İçimizde kendimizi ne kadar çok tanırsak, gözlerimiz o kadar çok algılarsa algıladığımızın gerçeğini ortaya çıkarır. Örneğin, gözlerinizle aldığınız nesnel malzeme ile aklınızla o malzeme ile ilişkilendireceğiniz düşünce ve hisler arasındaki farkı ayırt edebilirsiniz.

Bakmak ve Görmek, Sol Beyin, Sağ Beyin

Bakma ve görmenin birleşimi, biçimlendirici yıllarımızda kendimizin vizyonunu oluşturmak için kullanılır. Bu aynı zamanda kendimiz dışında görme biçimimize - dünyaya yönelik kişiselleştirilmiş algılarımızın oluşumuna - iyi dönüşüyor. Işık her göze geçer. Işık her göze girerken, görsel sistem iki gözümüzün görünüşünü ve görüşünü birleştirerek bu bilgiyi birleşik bir görüntü olarak algılamamıza izin veriyor.

Bilimsel anlamda biz buna "füzyon" diyoruz. Sol göz ve sağ gözdeki bilgiler kaynaştırır ve karışır. Bu olduğunda, sonuç yalnızca bir bilgi parçasını diğerine eklemekten daha büyüktür. Bir artı bir artık iki taneye eklemez. Muhtemelen, füzyonun sonucu üç ya da beştir.

Fusion, imajın farkındalığını, bireysel parçalarının toplamından çok daha büyük bir bütünlük duygusu ile sağlar. Füzyon işlemi iyi bir ilişki ile karşılaştırılabilir. İki iyi ayarlanmış kişi bir araya gelir ve yeteneklerini ve becerilerini birleştirir. Kombinasyon, her iki kişinin de tek başına ayakta durduğundan çok daha zengin bir olma hali ile sonuçlanır.

Bütünleşme ve füzyonun varlıklarından biri stereoskopik derinlik algısıdır, yani sadece düz bir yüzey görmek yerine üç boyutlu görmek. Tamamen fiziksel terimlerle, mesafeyi algılamak ve değerlendirmek için önemlidir, arabanızı sürdüğünüzde veya spora katılırken özellikle belirgin olan bir görme şekli.


InnerSelf'ten En Son Haberleri Alın


Bilinçli görüşte, içten içe bu derinlik algısını inceliyoruz; Aklımızda gerçekleştiği seviyeyi keşfediyoruz. Derinlikli görünmek, kendi bilmemizi ve o bilmenin bizim dışımızdaki her şeyle nasıl bağlantılı olduğunu deneyimlememizi sağlar. Aklımızın içsel işleyişinin ve dış dünyadan nasıl etkilendiği ve etkilendiğinin farkında olma sürecinin tamamı genellikle "bilinç" olarak adlandırdığımız şeydir.

Görme Becerisi Eksikliğini Telafi Etmek

Bakmanın kültürümüzde neden aşırı kullanılmış bir fenomen haline geldiği konusundaki önceki sorumuza dönelim. Genellikle, bakma gibi bir davranışı abarttığımızda, bunun nedeni davranışla ilgili bazı becerilerimiz olmadığıdır. Araştırmam, fazla bakmanın görme becerisinin eksikliğini telafi etme girişimi olduğunu ortaya koyuyor. Eksik olan ne? Foveal görüşünüze erişemiyorsanız, gözlüksüz görüşünüz - çıplak görüş dediğim şey - belirsizdir. Algıladığınız görüntüler bulanık. Dış dünyayla ilgili vizyonunuz bulanık olduğunda, iç doğanızın bir yönüne doğru ve net bir şekilde odaklanmamış olabilirsiniz.

Bu kavramı her seferinde bir adım araştıralım: Yaşamakta olduğunuz görüntü bulanıklığı sadece göz arızası merceğinin meselesi değil, aynı zamanda yaşamınızdaki çözülmemiş bir duygusal sorunla da ilgili. İç bulanıklığı ele almazsanız, dış dünya görüşünüze göre bu bulanıklığı yansıtmaya devam edeceksiniz. Bakman senin görmeninle dengede olmayabilir. Bulanıklığı düzeltmek için gözlük takarsanız, bakmaya aşırı vurgu yapılması daha da abartılmış olabilir.

Eğer görsel olarak fazla bakıyorsanız, hislerinize de bakma ihtimaliniz oldukça iyidir. Duygularını engellediğin zaman bir parçan baygın olur. O parçanız, uyanmanız gereken gerçek doğanızın önemli bir unsurudur. Çoğu zaman bu gözden kaçan unsur, tarihinizde duygusal olarak yaralandığınız bir kısımla ilgilidir. Bu erken yaralanmanın gerçekleştiği zamanda, olan bitenin yoğunluğuyla başa çıkmak için yeterince entelektüel olarak yetenekli veya duygusal olarak hazırlanmamış olabilirsiniz. Sonuç olarak, hayatınıza devam etmek için bu rahatsız edici olayları bilinçli farkındalığınızdan engellemek zorunda kalabilirsiniz.

Beynin İki Tarafı, İki Kişilik

adlı kitabında İki ZihninHarvard Tıp Fakültesi fakültesinde bir psikiyatrist olan Frederic Schiffer, “beynimizin her bir tarafının kendi hatıraları, motivasyonları ve davranışlarıyla özerk, farklı bir kişiliğe sahip olduğunu” açıklıyor. Sorunlu bir hafıza, beynin bir yarım küresinin küçük bir alanında tutulabilir. Hergün, hissedilmeyen halimizde, travma daha önce tartıştığımız bulanıklık gibi uyuşuk ve görünmeyen kalabilir. Schiffer, hastaların kısmen kapalı kalırken çeşitli yama biçimlerine sahip gözlükler kullanan özel bir görsel stimülasyon formu kullanarak bu geçmiş travmaların anılarını uyandırma ve bırakmalarına yardımcı olur. Sonuç olarak, hastalar çoğu zaman daha fazla iyilik hissi yaşarlar.

Bir süre önce, düzeltici gözlük takmaya alışkın olan yakın görüşlü hastaları inceledim. Hastalar reçeteli lenslerini takarken iki göz arasındaki füzyon derecesini ("entegrasyon") ölçtüm. Göz grafiğinde ölçüldüğü gibi, onlara mükemmel görme keskinliği veren lensler füzyona engel oldu. Bulanıklığı mercekle telafi etmek, iki fovenin mutsuz bir çift gibi davranmasına neden oldu, aksi takdirde stereoskopik olarak algılamasına izin verebilecek olan ortaklığı “parçaladı”. Lensler iki foveae arasında bir kavga yarattı. Işığın her foveaya keskin bir şekilde odaklanması aslında iki gözün birlikte çalışmasını önleyerek doğal entegrasyona eğilimlerini engelliyor gibiydi. Niye ya? Sebebini birkaç yıl sonraya kadar anlamadım.

Gözlükler Duygularımızdan Farkındalığımızı Bulanıklaştırıyor

Işık normal, sağlıklı, çıplak bir göze girdiğinde, bir kısmı foveaya odaklanırken, daha dağınık bir kısmı retinayı yıkar. Bununla birlikte, ışık göze gözlüklerle girdiğinde, yapay mercekler fovea üzerinde çok keskin bir şekilde odaklanır - bakmak için - ve görmek için retinaya ulaşan ışık miktarını önemli ölçüde azaltır. Keskin odaklanmış ışık foveayı uyarırken, aynı zamanda düşüncenin evi olan zihnin belirli bir bölümünü - aktif günlük hayatınızın içeriği - uyarır. Ancak retinaya ufak bir ışık varken, beynin duyguların bulunduğu kısmı uykuda kalır. Gözlük odaklı ışığın varlığında, retina stimülasyonu bastırılır, duygular gömülür ve düşünceler yüce hüküm sürer.

Düşüncelerimizde sıkışmak, eksik hissetmek ya da duygularımız hakkındaki farkındalığımızı bulanıklaştırmak hayatımızı bilinçsizce yaşamaktır. Gözlük camlarını takmak, iç yaşamımızın bulanıklığını kaplayan sahte bir netlik yaratır. Tıpkı bir maske, kullanıcının yüzünde ifade edilen gerçek duyguları gizlediği gibi, gözlük camlarının iç yaşamlarımızın bulanıklığının olmadığı yanılsamasını yaratır. Bulanık görme lensler tarafından "düzeltildiğinden", zihinlerimiz netlik yanılsamasını kabul eder. Gerçek iç deneyimlerimizden elde edilen sonuç, hissin olmamasıdır.

Aksine, bulanıklığa dikkat edersek, bulanıklığın kendisi bizi içeriye yönlendirebilir, böylece en sonunda görünmeyenleri görebilir ve biliriz. Retinal görmek, maddenin ruhuna bakmak için potansiyelimizi kabul etmemize meydan okuyor. Yaşamın ruhu, yaratılışın görünmez güçleri, kendimizi bakmanın egemenliğinden kurtardığımızda ortaya çıkar.

Düşünceler ve Foveal Görünüm

Düşünceler ve hoş görünmek, her şeyi sorgulamayı ve "anlamayı" seven ikiz kardeşler gibidir. Bilgileri dünyadan net bir şekilde çıkaramadığımızda, büyük resmi ve dünyadaki sezgisel algımızı terk ederek içinde cevaplar ararız. Buna, bilincimizin bulanıklığında barındırılan acı verici deneyimleri hatırlamamak veya görmemek için ideal bir yol olan düşünme denir.

Son tahlilde, foveal bakış, yüksek bir tepe üzerinde durmak ve çok dar bir görüş alanına sahip olan bir teleskopa bakmak gibi bir şey olarak ortaya çıkıyor; uzaktaki bir ağaç dalına tünemiş tek bir kargaya odaklanıyoruz ve tüylerini neredeyse satacak kadar net görebiliyoruz. Bu arada, karga etrafını saran her şeyi göremedik. Köylerin, ağaçların, tarlalarda otlayan hayvanların, tepelerin, evlerin ve tarlalarda çalışan insanların bulanıklığı hepimiz için kaybedilir. Sadece karga görüyoruz ve var olanın hepsine inanmak için kandırılıyoruz.

© 2002, Yayıncının izniyle yeniden basıldı,
Kelimeler Yayınlamanın Ötesinde.
http://www.beyondword.com

Madde Kaynak:

Bilinçli görmek: Hayatınızı Gözlerinizden Dönüştürmek
Roberto Kaplan tarafından.

Roberto Kaplan'ın bilinçli görmesi.Eğer gözler gerçekten de “ruha açılan pencereler” ise, o zaman yakınlık gibi bir göz probleminin ortaya çıkmasının, düşündüğünden daha derin bir önemi olabilir. İçinde Bilinçli görmekRoberto Kaplan, gördüğümüz şeyin gördüğümüzde en büyük belirleyici faktör olduğunu açıklıyor. Gözlerimize bir sorunun teşhisinin ötesine baktığımızda, görsel semptomların, gerçek doğamızın daha farkında olabileceğimiz değerli mesajlar olduğunu anlayabiliriz. Göz bakımına anlayışlı, pratik ve bütüncül bir yaklaşım, Bilinçli görmek size bilincinizi yeniden programlamanız ve algınızı değiştirmek için beceri kazanmanız için araçlar sağlar.

Bilgi / Bu kitabı sipariş et. Kindle baskısı olarak da mevcuttur.

Yazar Hakkında

Roberto Kaplan, OD, M.Ed., yirmi birinci yüzyılın sağlık hizmetinin öncüsü olan uluslararası bir bilim adamı ve yazar, tıbbi bir sezgisel ve bir optometrist olan fotoğraf sanatçısıdır. Dr. Kaplan, optometride doktorası var, eğitimde yüksek lisans derecesi ve Vision Development ve Syntonic Optometry Koleji Optometristler Koleji Üyesidir. O yazarı Gözlüksüz Görmek ve Gözlerinin Arkasındaki Güç.

Video / Roberto Kaplan ile Sunum: Görme Terapisi Hayatımı Kurtardı!

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

InnerSelf'i takip et

facebook-icontwitter-ikonrss-ikon

E-posta ile son alın

{Emailcloak = off}

EDİTÖRLERDEN

GOP için Hesaplaşma Günü Geldi
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Cumhuriyetçi parti artık Amerika yanlısı bir siyasi parti değil. Belirtilen hedefi bozmak, istikrarsızlaştırmak ve ...
Donald Trump Neden Tarihin En Büyük Kaybını Olabilir?
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Updated 2 Temmuz 20020 - Bu bütün koronavirüs pandemisi bir servet, belki 2 veya 3 veya 4 servet, tüm bilinmeyen boyutu mal oluyor. Oh evet, ve yüz binlerce, belki bir milyon insan ölecek…
Blue-Eyes vs Brown Eyes: Irkçılık Nasıl Öğretilir
by Marie T. Russell, İçsel
Bu 1992 Oprah Show bölümünde, ödüllü ırkçılık karşıtı aktivist ve eğitimci Jane Elliott, önyargı öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu göstererek izleyicilere ırkçılık hakkında zor bir ders verdi.
Bir Değişiklik Gelecek ...
by Marie T. Russell, İçsel
(30 Mayıs 2020) Philadephia ve ülkenin diğer şehirlerindeki olaylarla ilgili haberleri izlerken, kalbim geçenlere ağrıyor. Bunun büyük değişimin bir parçası olduğunu biliyorum…
Bir Şarkı Kalbi ve Ruhu Yükseltebilir
by Marie T. Russell, İçsel
İçinde süzüldüğünü fark ettiğimde karanlığı aklımdan temizlemek için kullandığım birkaç yol var. Biri bahçecilik ya da doğada zaman geçirmek. Diğeri sessizlik. Başka bir yol okumaktır. Ve bir tane…