Ekonomik Büyüme Değil Mutluluk ve Mutluluk İçin Oy Verme Zamanı

Ekonomik Büyüme Değil Mutluluk ve Mutluluk İçin Oy Verme Zamanı Oy verme kabinine gelince ekonomiden daha fazlasını önemsiyoruz. Öyleyse neden hükümetler dinlemiyor? www.shutterstock.com adresinden

Federal seçimler yaklaşırken, “düşük vergiler”, “ücret artışı”, “franking kredisi reformu” veya “olumsuz vites verme reformları” gibi sloganlarda boğulmamız bekleniyor. Bunlar çoğunlukla seçmenlerin, torunlarının yaşamasını istedikleri Avustralya türünden ziyade, ekonomik ve finansal sorunları olan politikacılar kadar takıntılı olduklarını varsayıyorlar.

Hiç şüphe yok ki, sağlıklı bir ekonomiye değer veriyoruz ve Avustralya’nın “olağanüstü çalışma”Son 50 yıl boyunca. Ancak Avustralyalılar ayrıca ekonomik büyümenin maliyetlerini ve politikacılarımızın daha az ilgilendikleri bazı diğer konuları da anlıyor ve önemsiyorlar.

Yoklama tutarlı olarak gösterir vatandaşlar siyasetçilerinden çok önemli konulara dikkat ediyor: iklim ve enerji, konut ve eşitsizlik, kurumsal bağışlar ve demokrasinin bozulması

Öyleyse neden politik sistemimiz toplumumuzun gelecekteki refahı ve nezaket, adalet ve şefkat gibi değerlerin politikalarımızı yönlendirmedeki rolü gibi tartışma ve karar vermemize izin vermiyor mu?

Bu ürkütücü bir şekilde tarif edilen geleceğin NZ Jacinda Ardern türüdür Davos Dünya Ekonomik Forumu bu senenin başlarında.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bu yıl Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda siyasetteki nezaket, empati ve iyilik hakkında konuştu.


InnerSelf'ten En Son Haberleri Alın


Bu tür bir değişim nesiller arası politikalar ve istediğimiz Avustralya için net bir vizyon gerektirir; bizde de yok gibi görünüyor.

Sadece üç yıllık seçim döngüsüne uymuyorlar. Fakat daha acil olan sebep - odadaki fil - siyasal sınıflarda ve sürekli ekonomik büyümenin toplumsal ilerleme ile aynı anlama geldiği medyasında yaygın olarak görülen görüş.

Yine de, ironik bir biçimde, eşitsizlik, aşırı tüketim ve iklim değişikliği gibi birçok toplumsal soruna yol açan tek bir ekonomik ve sosyal politika sürücüsü olarak gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) çok fazla güveniyoruz.

GSYİH'ya Alternatifler?

Tarihsel olarak, GSYİH hiçbir zaman toplumsal ilerlemenin bir ölçüsü olarak düşünülmedi ve birçoğu egemenliğini sorguladı. Ancak bu sadece son zamanlarda bu alternatif toplumsal ilerleme ölçütleri geliştirilmiştir ve küresel bir “GSYİH dışında” hareket ortaya çıktı.

Uluslararası olarak, bu BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, OECD Daha İyi Bir Hayat İndeksi ve Kanada Refah Endeksi. Bu, ülkelerin “iyi sağlık ve refah” ve “kaliteli eğitim” gibi istekli hedeflere yönelik ilerlemelerini takip etmelerini sağlar.

Bazı ülkeler daha ileri gidiyor. Eşitlikli, sürdürülebilir refahın hükümetin nihai hedefi olduğu daha geniş toplumsal ilerleme modelleri geliştiriyorlar. Bu hedefi, ekonomilerine, bütçelerine, politik sistemlerine ve uzun vadeli planlarına dahil etmek, hatta bazı durumlarda anayasa. Bu modellerin çoğu, vatandaşların katılımı ve demokratik bir yenileme sürecine sıkıca dayanmaktadır. 'Yeni Zelanda gibi ülkeler, Galler, İtalya, İskoçya, Slovenya ve bazı Latin Amerika bu harekete önderlik ediyorlar.

Çoğu üyedir. Refah Ekonomisi İttifakıhükümetlerin ve topluluk gruplarının “insan ve ekolojik refah sağlayan bir ekonomi” inşa etmek için birleştirdiği yerler.

Temmuz ayında, Ardern başlayacak dünyanın ilk refah bütçesi. Bu, bakanların bütçe tekliflerinin refah üzerindeki etkilerini göstermelerini gerektirecektir (burada yaptığımız gibi marjinal sandalye üzerindeki etkiler yerine). Bakanlar ayrıca doğal, sosyal, beşeri, finansal ve fiziksel sermaye arasındaki değiş tokuşları göstermeleri gerekecektir.

Avustralyalı politikacılar bu konuda ne yapmalı?

Bütün bunlar birkaç soru sormalı. Vatandaşlarımız politik gündemimize rehberlik etmek için alternatif bir toplumsal ilerleme modeli istiyorlar mı? İstedikleri Avustralya türünün en önemli öncelikleri nelerdir? Avustralya refah ekonomisi nasıl görünür?

Ulusal ANDI’nin bir parçası olarak (Avustralya Ulusal Kalkınma Endeksi) Melbourne Üniversitesi merkezli uzun vadeli bir toplum-araştırma işbirliği projesi olan projede son zamanlarda bu sorulardan bazılarını sorduk.

Ulusal bir 1,850 araştırmasında, katılımcıların sadece% 43'i Avustralya’nın “doğru yöne” gittiğini düşünüyordu. Ancak neredeyse% 87, ulusal ilerlememizi grafik çizerken, sağlık, sosyal ve çevresel önlemlerin ekonomik olanlar kadar önemli olduğunu düşünüyordu.

Ulusal ilerleme için öncelikler sorulduğunda, insanlar çocuk ve gençlerin refahı, sağlık, eğitim, demokrasi ve yönetişim, topluluklar ve altyapı, adalet, iş ve iş hayatı, genel refah, çevre ve sürdürülebilirlik, Yerli refah ve kültür ve rekreasyon. Ekonomik yaşam ve refah kesinlikle önemli olarak kabul edildi, ancak bu listede orta düzeyde.

Cesaret verici bir şekilde, sağlıklı bir çoğunluk (% 76), ulusal ilerleme hedefleri ve önlemleri hakkındaki görüşlerini ifade etmek için ulusal bir topluluk programına katılmak istediklerini söyledi.

Söylemenin zamanı geldi

ANDI, her yıl 12 kilit topluluk öncelikli alanlarındaki ilerleme ile ilgili devam eden “durum” raporları üretmek amacıyla, önümüzdeki üç yıl boyunca Avustralyalıları ülke çapında dahil etmek için geniş çaplı bir topluluk programı planlamaktadır.

Avustralya'daki böyle bir model daha anlayışlı politikalara ve daha olgun siyasi tartışmalara yol açabilir. Vatandaşları, üç yıl süren devirlerin ötesinde planlama yapmak için siyasi sloganların ve kabilelerin ve politikacıların ötesinde düşünmeye teşvik edecektir.

Uzun vadede, yüksek kaliteli araştırma ve kanıtlarla desteklenmiş olan geniş kapsamlı vatandaş katılımı, ortak bir vizyon oluşturmaya ve güven ve demokrasiyi restore etmeye yardımcı olabilir. Belki de istediğimiz Avustralya’ya oy verebiliriz.Konuşma

Yazar hakkında

Mike Salvaris, Proje Yöneticisi, Avustralya Ulusal Kalkınma Endeksi, Kıdemli Araştırma Görevlisi, Melbourne Üniversitesi; Fiona Stanley, Perinatal ve pediyatrik epidemiyolog; seçkin meslektaş adam, Batı Avustralya Üniversitesive Deakin Üniversitesi Kıdemli Araştırma Görevlisi Kate Lycett; Onursal Araştırmacı, Melbourne Üniversitesi, Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü

Bu makale şu adresten yeniden yayınlandı: Konuşma Creative Commons lisansı altında. Okumak Orijinal makale.

Önerilen kitaplar:

Yirmi Birinci Yüzyılda Sermaye
Thomas Piketty tarafından. (Arthur Goldhammer tarafından çevrilmiştir)

Yirmi Birinci Yüzyıl Cilt Kapağında Thomas Piketty'nin Başkenti.In Yirmi Birinci Yüzyılda Sermaye, Thomas Piketty, kilit ekonomik ve sosyal kalıpları ortaya çıkarmak için, on sekizinci yüzyıla kadar uzanan yirmi ülkeden eşsiz bir veri toplamasını analiz ediyor. Ancak ekonomik eğilimler Tanrı'nın eylemleri değildir. Thomas Piketty, siyasi eylemin geçmişte tehlikeli eşitsizliklere yol açtığını söylüyor ve tekrar yapabilir. Olağanüstü bir hırs, özgünlük ve titizlik çalışması, Yirmi Birinci Yüzyılda Sermaye ekonomik tarih anlayışımızı yeniden canlandırıyor ve bugün için ayık derslerle karşımıza çıkıyor. Bulguları tartışmayı dönüştürecek ve zenginlik ve eşitsizlikle ilgili gelecek nesil düşünce için gündemi belirleyecektir.

Buraya Tıkla Daha fazla bilgi için ve / veya Amazon bu kitabı sipariş etmek.


Doğanın Serveti: Doğaya Yatırım Yaparak İş ve Toplum Nasıl Gelişir?
Mark R. Tercek ve Jonathan S. Adams tarafından.

Doğanın Serveti: İş ve Toplum, Mark R. Tercek ve Jonathan S. Adams tarafından Doğaya Yatırım Yaparak Nasıl Gelişir?Doğanın değeri nedir? Geleneksel olarak çevresel terimlerle çerçevelenmiş olan bu sorunun cevabı, iş yapma biçimimizde devrim niteliğinde. İçinde Doğanın Serveti, Doğa Koruma CEO'su ve eski yatırım bankacısı Mark Tercek ve bilim yazarı Jonathan Adams, doğanın yalnızca insan refahının temeli olmadığını, aynı zamanda herhangi bir işletme veya hükümetin yapabileceği en akıllı ticari yatırım olduğunu savunuyor. Genellikle hammadde veya ilerleme adına silinmesi gereken engeller olarak görülen ormanlar, taşkınlar ve istiridye resifleri, aslında teknoloji veya hukuk veya iş inovasyonu olarak gelecekteki refahımız için önemlidir. Doğanın Serveti dünyanın ekonomik ve çevresel refahı için temel bir rehber sunar.

Buraya Tıkla Daha fazla bilgi için ve / veya Amazon bu kitabı sipariş etmek.


Öfkenin Ötesinde: Ekonomimizde ve demokrasimizde neyin yanlış gittiğini ve nasıl düzeltileceğini -- Robert B. Reich tarafından

Outrage ÖtesindeBu zamanında kitabında, Robert B. Reich, vatandaşlara enerji verilmeden ve Washington’un kamu yararı için harekete geçmesini sağlamak için örgütlenmedikçe, Washington’da hiçbir şeyin iyi olmadığını savunuyor. İlk adım, büyük resmi görmektir. Öfkenin Ötesinde, gelir ve servetin artan oranının zirveye çıkmasının neden herkes için iş ve büyüme yarattığını, demokrasimizi baltaladığını; Amerikalıların halk yaşamı hakkında giderek daha alaycı olmalarına neden oldu; ve birçok Amerikalıyı birbirine karşı çevirdi. Ayrıca “gerileme hakkının” önerilerinin neden yanlış olduğunu açıklıyor ve bunun yerine yapılması gerekenler konusunda net bir yol haritası sunuyor. İşte Amerika'nın geleceğini önemseyen herkes için bir eylem planı.

Buraya Tıkla Daha fazla bilgi için veya Amazon'da bu kitabı sipariş etmek için.


Bu Her Şeyi Değiştiriyor: Occupy Wall Street ve% 99 Hareketi
Sarah van Gelder ve YES personeli tarafından! Dergi.

Bu Her Şeyi Değiştiriyor: Wall Street'i işgal et ve Sarah van Gelder ve YES personeli tarafından yapılan% 99 Hareketi! Dergi.Bu her şey değiştirir İşgal hareketinin insanların kendilerini ve dünyayı görme şeklini, mümkün olduğuna inandıkları toplum türünü ve sadece% 99 için% 1 için çalışan bir toplum yaratma konusundaki katılımlarını nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Bu ademi merkeziyetçi, hızlı gelişen hareketin güvercin deliğine girişimleri kafa karışıklığına ve yanlış algılamaya neden oldu. Bu ciltte editörlerin EVET! dergi Occupy Wall Street hareketi ile ilgili sorunları, olasılıkları ve kişilikleri iletmek için protestoların içinden ve dışından gelen sesleri bir araya getirin. Bu kitap Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader ve diğerlerinin yanı sıra başından beri orada bulunan Occupy aktivistlerinin katkılarını içeriyor.

Buraya Tıkla Daha fazla bilgi için ve / veya Amazon bu kitabı sipariş etmek.enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

InnerSelf'i takip et

facebook-icontwitter-ikonrss-ikon

E-posta ile son alın

{Emailcloak = off}

EDİTÖRLERDEN

GOP için Hesaplaşma Günü Geldi
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Cumhuriyetçi parti artık Amerika yanlısı bir siyasi parti değil. Belirtilen hedefi bozmak, istikrarsızlaştırmak ve ...
Donald Trump Neden Tarihin En Büyük Kaybını Olabilir?
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Updated 2 Temmuz 20020 - Bu bütün koronavirüs pandemisi bir servet, belki 2 veya 3 veya 4 servet, tüm bilinmeyen boyutu mal oluyor. Oh evet, ve yüz binlerce, belki bir milyon insan ölecek…
Blue-Eyes vs Brown Eyes: Irkçılık Nasıl Öğretilir
by Marie T. Russell, İçsel
Bu 1992 Oprah Show bölümünde, ödüllü ırkçılık karşıtı aktivist ve eğitimci Jane Elliott, önyargı öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu göstererek izleyicilere ırkçılık hakkında zor bir ders verdi.
Bir Değişiklik Gelecek ...
by Marie T. Russell, İçsel
(30 Mayıs 2020) Philadephia ve ülkenin diğer şehirlerindeki olaylarla ilgili haberleri izlerken, kalbim geçenlere ağrıyor. Bunun büyük değişimin bir parçası olduğunu biliyorum…
Bir Şarkı Kalbi ve Ruhu Yükseltebilir
by Marie T. Russell, İçsel
İçinde süzüldüğünü fark ettiğimde karanlığı aklımdan temizlemek için kullandığım birkaç yol var. Biri bahçecilik ya da doğada zaman geçirmek. Diğeri sessizlik. Başka bir yol okumaktır. Ve bir tane…