Duyma ve Hissetme Arzumuz: Kulaklarımız Bizi Dünyaya Bağlar

Duyma ve Hissetme Arzumuz: Kulaklarımız Bizi Dünyaya Bağlar
Image 5776588 itibaren Pixabay


Anlatan: Marie T. Russell

Bu makalenin sonunda video versiyonu

Büyük eski uygarlıklarda, göz değil, kulak en asil duyumuz olarak kabul edildi. Kızılderili bilgeliğinin sicili olan Upanishad'larda "kulak yoludur" diyor. - E. Berendt

Ses her zaman mevcuttur. Çevremizde sürekli olarak duyulabilir bir şeyler oluyor. Sevsek de sevmesek de sürekli duyuyoruz. Kulak doğal olarak kapanamaz; akustik algımızla dış dünya arasında bilinçli bir engel oluşturabilecek bir kapağı, kası ve refleksi yoktur. Hayatın başlangıcından itibaren ve tüm hayatımız boyunca sesleri dinleriz.

Çevremizde, sürekli olarak kendini yeniden yaratan, tüm evrimsel süreçleri vızıltılı ve rezonant bir şekilde ifade eden ve ileten, genellikle fark edilmeyen bir akustik kozmostur. Tüm evren sesler, dalgalar ve titreşimlerle doludur. Gökbilimciler her yönden gelen kozmik arka plan gürültüsünü ölçebilirler.

Travma İşitmeyi Nasıl Etkiler?

Görünür bir sebep olmadan aniden kötü bir şekilde duymuyoruz. Sebep her zaman bir olaydır: Bize fiziksel veya psikolojik olarak zarar veren bir şey deneyimledik. Duyduklarım biraz acıtabilir. Kelimeler bizi yüksek ses gibi incitebilir patlama bir patlama. Bu tür bir maruziyetten kaynaklanan yaralanma tamamen iyileşmezse, ilişkili organın işlevselliği tamamen dengeye dönmez.

Bir olayı travmatik olarak yaşarsak, bu kulağın fiziksel işleyişini etkiler — Sistemimin tüm yeteneklerinden yararlanamam. Benzer şekilde, akustik travmatik bir olayın şoku ve acısı işitsel bilgiyi işleme yeteneğimi azaltır. Geçmişte, geleneksel tıbbi model, işitme bozukluğunun nedenlerinin iltihaplı süreçler ve hastalıkların, genetik yatkınlığın veya yaralanmanın sonucu olduğunu anlamıştı.

Vücudumuz yaralanmışsa, etkilenen organ hala mevcut olduğu sürece, vücudun sinir sistemine bağlı kendi besleme kanallarından beslendiği sürece tekrar iyileşebilir. Bu sadece bir bütün olarak vücudumuz için değil, aynı zamanda özel bir şekilde işitme duyumuz için de geçerlidir. İşitme sistemimiz muazzam yeteneklere sahiptir ve önemli kayıpları telafi edebilir, yani birbirimizden bağımsız olarak performans gösterebilen iki kulağımız vardır.

Travmatik bir olay yaşarsak, tüm beden-zihin-ruhumuz buna tepki verir. Travmatik bir olay her zaman sistemimizde zayıflamaya yol açan bir aşırı yüktür. Bununla birlikte, aşırı yük oluşturan şey her kişi için farklıdır.

Örneğin, korkunç hakaretler içeren hararetli bir tartışma bir kişi için derinden üzücü olabilirken bir başkası için önemsiz olabilir. Sözlü tacize korku veya öfkeyle yanıt verebiliriz ya da omuz silkip basitçe çekip gidebiliriz. Ne hissettiğimize bağlı olarak, travmanın gerginliği de vücutta farklı şekilde hissedilir.

Bununla birlikte, korku bir travmaya verilen yanıtsa, neredeyse evrensel bir tepki donmak, felç hissetmektir. Bu tepkinin ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar süreceği, bu korkunun ruhumuza ne kadar derinden girdiğine ve "kemiklerimize yerleştiğine" bağlıdır.

Travmaya nasıl tepki verdiğimizi anlayarak, fiziksel semptomlarının işlenmesini ve çözümlenmesini daha başarılı hale getirebiliriz.

3 Tip İşitme Travması

İşitme bozukluğunun nedeni 3 tür travmayı içerir:

* Kalıcı bir bozulmaya neden olan kaza, yaralanma veya hastalık

* Tek seferlik bir olay (gürültülü bir patlama) veya sürekli bir akustik olay (işyerinde devam eden yüksek seviyede gürültü) sonucu fiziksel işitme aşırı yükü

* Travmatik duygusal içerikli bir dinleme deneyimi (tek seferlik veya tekrarlanan sözlü taciz)

1. Kaza, Yaralanma, Hastalık

İşitme duyumuz yaralanmış olsa bile, tıpkı parmağımızdaki bir kesik sonunda iyileşmesi gibi, fiziksel temeller hala var olduğu sürece genellikle iyileşir. İşitme duyumuz artık eskisi gibi mükemmel çalışmasa bile, yine de onu geri yükleme potansiyeline sahibiz.

Sınırlı bir işitme zayıflamasını ele alalım; örneğin, orta kulak enfeksiyonundan sonra çocuklarda. Vücut hastalıktan iyileşmiş olabilir, ancak ruh düzeyinde hastalığın şoku henüz işlenmemiştir.

Dolayısıyla, sisteme gelen şokun bir sonucu olarak fiziksel bir iyileşme olmasına rağmen, işitsel işlemenin tam olarak işleyişi henüz geri kazanılmamıştır. Bunun nedeni, restorasyonun ancak travmatik içeriği duygusal / ruh / ruh düzeyinde işledikten sonra beyin tarafından yapılabilmesidir.

2. Fiziksel Aşırı Gürültü Yüklemesi

Tek seferlik stresli bir olay veya sürekli stresin (örneğin, işyerinde yüksek düzeyde gürültü) bir sonucu olarak ortaya çıkan fiziksel bir aşırı gürültü durumunda, sonuçlar temelde bir kaza veya yaralanmayla aynıdır.

Sürekli akustik aşırı yüke maruz kalma durumunda, vücudun düzenleme ve yenileme moduna geçebilmesi için akustik stres etkisine maruz kalma tamamen sona ermelidir. Akustik yükün resmi olarak zararlı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı önemli değildir (örneğin, iş güvenliği gerekliliklerine göre).

Buradaki tek belirleyici faktör, dinleyicinin öznel hissidir.. Gürültülü bir ortam veya belirli bir gürültü türü (örneğin, belirli havalandırma ve klima sistemleri tarafından yayılan genellikle yüksek frekanslı düdük) kişinin kendi sistemi tarafından bir yük veya aşırı yük olarak sınıflandırıldığında, is Gerçek desibel seviyesi ne olursa olsun, o kişiye biyolojik açıdan bir tehdit.

Akustik stres etkeni kişinin kendi vücudunun tepkisi her zaman kişisel olarak deneyimlenen bireysel duyuma dayanır. Ve ancak travmatik arka planı keşfettiğimizde ve çözdüğümüzde bu travmanın getirdiği stresle başa çıkmaya başlayabiliriz.

Dolayısıyla, bireyin akustik strese karşı kişisel tepkisi çok önemlidir. Ve işitme koruması ile stresli gürültüye maruz kalmayı azaltmak genellikle yeterli değildir, çünkü gürültü, koruyucu önlemler nedeniyle nesnel olarak daha düşük olsa bile, öznel olarak yine de bir yük olarak algılanır. Bu nedenle, her şeyden önce dış gürültü yükünün tamamen ortadan kaldırılması gerekir. Bu, gürültülü bir iş veya kişinin sürekli olarak gürültüye maruz kaldığı bir yaşam durumu söz konusu olduğunda (bir yolun veya bir havaalanının yakınında yaşamak gibi) pratikte genellikle zordur.

Çoğu zaman insanlar, gürültü izin verilebilir stres seviyelerinin altında ise, sadece ağır durumu kabul etmeleri gerektiğini düşünürler. Çünkü işitme travmasındaki öznel faktörü anlamıyorlar.

Elbette, işitme duyunuzu yeniden yapılandırırken bir tür terapi ile paralel olarak da çalışabilirsiniz. Ancak hala aşırı gürültüye maruz kalıyorsanız, terapi genellikle etkili değildir çünkü algısal sisteminiz akustik stresi bir yük olarak görmeye ve koruyucu modda kalmaya devam edecektir.

Öte yandan, işitme koruması olmadan çalışan ve düzenli olarak açılı taşlama makinesi veya daire testere gibi bir alet kullanan bir kişi, beyninin öznel gürültü algısının yükünü azalttığını görebilir, böylece gürültü artık yüksek sesle duyulmaz veya yıkıcı.

Çocukken tramvayla bir sokakta yaşardım. Çoğu zaman, virajın etrafında döndüğünde gıcırdıyordu. İlk başta ürkerek uyandım. Birkaç hafta sonra, tramvay geçtiğinde gıcırdayan sesi zar zor kaydettim. Sese alışmıştım. Sistemim bunu tanıdık ve tehdit edici olmadığını fark etti ve bu yüzden tiz frekansları artık beni rahatsız etmemeleri için gizlemişti. Düzenli olarak bir elektrikli alet kullanıyorsanız, bu aynı zamanda nasıl çalışabileceğidir.

Ancak, taşlama makinesini düzenli olarak kullanmayı bırakırsanız, beyninize bu frekansları tekrar duymayı öğretmeniz gerekir, çünkü sisteminiz bu frekansları bloke etmeyi öğrendi. Bu tür bir yeniden eğitim genellikle başlangıçta garip geliyor çünkü tüm sisteminiz değil bu frekansları duyuyor ve bu yüzden duymuyor. Geçmişteki durumu halletmenize izin veren budur. Ek olarak, eğer bu frekanslar özellikle yüksek ve külfetli olsaydı, sisteminiz bu frekans aralığında fiziksel ve organik düzeyde zayıflamış olabilir.

3. Travmatik Duygusal İçerikle Dinleme Deneyimi

Travmatik olayların mutlaka fiziksel güç içermesi gerekmez. Ruhumuz ve bilincimiz her olaya karışır. Ruhumuzun bir olayı nasıl algıladığı son derece önemlidir ve bilincimizi belirler.

Beyin ile birlikte ruh ve bilinç, vücut tarafından emilen duyusal izlenimleri işler. İçsel algılarınız dış realiteniz ile uyuşmuyorsa, belirli frekansları doğru bir şekilde bulamayabilir veya hatta belki de duyamayabilirsiniz. Genellikle organik bozukluklardan veya kazalardan kaynaklanan travmadan ayırt edilemeyen bu tür dinleme travması, duygusal olarak travmatik akustik olaylardan kaynaklanabilir.

Fiziksel bileşen tek belirleyici faktör değildir ve her acı verici durum bir kişiyi fiziksel olarak etkilemez. Kazalar veya yaralanmalar olmadıkça, hastalıklar ve sistemlerimizin ve yeteneklerimizin çarpıcı biçimde zayıflaması her zaman bizim için çok fazla olan durumlarla veya olaylarla başlar. Bunlar bizi hazırlıksız yakalar veya tabiri caizse bardağı taşıran son damla olur.

Üç Faktörün Tümüyle Aynı Anda Başa Çıkmak

Tek bir bilişsel olayda üç faktörün (şok, izolasyon, akut ve dramatik kişisel tehdit) hepsiyle aynı anda uğraşmamız gerektiğinde, bu deneyim varoluşsal hale gelir ve vücudumuzun hayatta kalma programını başlatır - son çaremiz diyebiliriz.

■ Şok: Şok, felç durumuna neden olabilir - Donuyorum. Durum o kadar güçlü ki ne yapabileceğim, ondan nasıl kaçabileceğim ya da onu nasıl çözebileceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Köşeyi dönen ve beklenmedik bir şekilde kediye bakan fare gibi. İçgüdüsel olarak herhangi bir hareketin ölüm anlamına gelebileceğini hisseder. Hareket ederse, kedi üzerinde olacak, bu yüzden fare donacak. Zavallı fare gibi, olay bizi tamamen hazırlıksız yakalar - bu hiç beklemediğimiz bir şey.

■ İzolasyon: Bu, etrafta kaç kişi olursa olsun, herhangi bir yardım veya destek olmadan, dünyada yapayalnız kalma hissidir. Küçük geyik yavrusu annesinden ayrılırsa izole edilir, bu da en yüksek risk düzeyini oluşturur. Anne yavruyu bulamazsa, hayatta kalmak için herhangi bir destek yoktur.

Gruptan veya aileden tecrit ölümcül tehlike anlamına gelebilir. Patronum beni tüm ekibin önüne koyarsa, meslektaşlarımdan soyutlanmış hissedeceğim ve bu işteki hayatta kalmamın tehdit altında olduğunu hissettirecek.

■ Kişisel tehdit: Bu, durumun veya olayın kişisel olarak benim için bir anlamı olduğu anlamına geliyor. Benim için önemli bir şey hakkında. Sonuç olarak, yüzümü kaybettim, değersiz olduğumu, artık sevilmediğimi, her şeyi kaybettiğimi hissediyorum. Durum bir tehdidi temsil ediyor, bu yüzden onu görmezden gelemem.

Tetikleyici olay şok, izolasyon ve yüksek drama duygularını birleştirdiğinde, tüm sistemimiz aşırı yüklenir. Duyduğumuz şeyin çatışmanın bir parçası olduğu, tüm olayın temel bir yönü olduğu bir durumda bu üç faktör bir araya geldiğinde, işitme duyumuz bozulabilir. Başka bir deyişle, bu üç faktörün bir araya geldiği ve işitme duyumuzu kısıtladığı bir veya daha fazla durum yaşadıysak işitme duyumuz ciddi şekilde zayıflayabilir. Sabit bir su damlaması taşı yıpratır.

İşitme duyumuzu güçlendirmeye yardımcı olan tetikleyici olayı işleyerek bu tür bir travmayı iyileştirebiliriz. Kolay olduğunu söylemiyorum ama buna değer ve her birimizde bazen düşündüğümüzden daha fazla güç ve direnç var. Benim için bu gücü harekete geçirmenin temel yönü, bağlamı anlamaktır, böylece bu çalışmanın doğanın düzenine uygun olduğu için mantıklı olduğuna dair güven kazanabilirim.

© 2018 (Almanca) ve 2020 (çeviri). Her hakkı saklıdır.
Yayınevi, Healing Arts Press'in izniyle yayınlanmıştır.
İç Gelenekler Inc.'in bir atama www.innertraditions.com
.

Makale Kaynağı

İşitmeyi Doğal Bir Şekilde Geri Yükleme: Tam İşitmeyi Geri Getirmek İçin İç Kaynaklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz Anton Stuckiİşitmeyi Doğal Bir Şekilde Geri Yükleme: Tam İşitmeyi Geri Getirmek için İç Kaynaklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Anton Stucki tarafından

Duyarak çevremizdeki her şeye bağlanırız. Oysa genç ve yaşlı milyonlarca insan işitme kaybından muzdariptir, bu da sadece çevremizle değil aynı zamanda arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ve iş arkadaşlarımızla olan bu özel bağı da bozmaktadır. Anton Stucki'nin ortaya koyduğu gibi, başlangıçtaki işitme kaybı ve kulak çınlaması, endüstriyel işitme kaybı ve baş dönmesi gibi kulak kanalının diğer koşulları normal fizyolojik yaşlanma sürecimizin bir parçası değildir. Beyin, arka plan gürültüsünün yüksek olduğu durumlarda bile doğal olarak işitme kaybını telafi edebilir, ancak yaşlandıkça bu uyarlanabilir yeteneği sıklıkla kaybediyoruz.

Daha fazla bilgi ve / veya bu kitabı sipariş etmek için, buraya tıklayın.

Anton Stucki
Yazar Hakkında

Anton Stucki, Almanya'da işitme kurtarma sistemiyle tanınan bir ses uzmanıdır. 10 yıldan fazla bir süredir binlerce kişinin işitme duyularını iyileştirmesine yardımcı oldu ve tıp doktorlarını ve terapistleri kendi sistemini kullanmaları için eğitti. Brandenburg, Almanya'da yaşıyor.
 

Bu makalenin video versiyonu:

 

Bu Yazarın Diğer Yazıları

Hoşunuza gidebilir

MEVCUT DİLLER

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

İNANÇ SESLERİ

Kaliforniya'da dev sekoya ağaçlarının önünde adam ve köpek
Sürekli Mucize Sanatı: Bu gün için teşekkürler, Hayat
by Pierre Pradervand
Hayatın en büyük sırlarından biri, varolmaya ve var olana sürekli hayret etmeyi bilmektir...
Fotoğraf: 21 Ağustos 2017'de Tam Güneş Tutulması.
Burç: 29 Kasım - 5 Aralık 2021 Haftası
by Pam Younghans
Bu haftalık astroloji dergisi gezegensel etkilere dayanmaktadır ve perspektifler ve ...
dürbünle bakan genç çocuk
Beşin Gücü: Beş Hafta, Beş Ay, Beş Yıl
by Shelly Tygielski
Bazen olacak olana yer açmak için olandan vazgeçmemiz gerekir. Tabii ki, fikrin kendisi…
hızlı yemek yiyen adam
Yemekle İlgili Değil: Aşırı Yeme, Bağımlılıklar ve Duygular
by Jude Bijou
Ya size "Bu Yemekle İlgili Değil" adlı yeni bir diyetin popülerlik kazandığını ve…
arka planda bir şehir silüeti ile boş bir otoyolun ortasında dans eden kadın
Kendimize Doğru Olma Cesaretine Sahip Olmak
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Her birimiz benzersiz bir bireyiz ve bu nedenle, her birimizin bir…
Ay tutulması renkli bulutların arasından. Howard Cohen, 18 Kasım 2021, Gainesville, Florida
Burç: 22 - 28 Kasım 2021 Haftası
by Pam Younghans
Bu haftalık astroloji dergisi gezegensel etkilere dayanmaktadır ve perspektifler ve ...
bir kaya oluşumunun tepesine tırmanan genç bir çocuk
En Karanlık Zamanlarda Bile İleriye Doğru Olumlu Bir Yol Mümkün
by Elliott Noble Holt
Bir çıkmazın içine düşmek, orada kalmamız gerektiği anlamına gelmez. İmkansız gibi görünse bile…
sarsılmaz bir bakışla bakan çiçeklerden bir taç giyen kadın
O Sarsılmaz Bakışı Tut! Ay ve Güneş Tutulması Kasım-Aralık 2021
by Sarah Varcas
2021'in bu ikinci ve son tutulma sezonu 5 Kasım'da başladı ve içinde bir ay tutulması var...
Mücadelenin Hediyesi Getirdiği Bilgelik
Mücadelenin Hediyesi Getirdiği Bilgelik
by Joyce Vissell
Zorlukların neden hayatınıza girdiğini hiç merak ettiniz mi? Hayatının böyle olmasını diledin mi hiç…
Suçlular ve Eleştirmenler Çevresindeyseniz Ne Yapmalı
Suçlular ve Eleştirmenler Çevresindeyseniz Ne Yapmalı
by Jude Bijou, MA, MFT
İş yerinde duygusal bir manipülatör görmüş ve duymuşsunuzdur. Belki yaşıyorsun ya da çalışıyorsun…
Burç Geçerli Hafta: Şubat 18 - 24, 2019
Burçlar Haftası: Şubat 18 - 24, 2019
by Pam Younghans
Bu haftalık astroloji dergisi gezegensel etkilere dayanmaktadır ve perspektifler ve ...

InnerSelf Dergisi için seçildi

EN ÇOK OKUNAN

Sahilde Yaşamak Kötü Sağlıkla Nasıl Bağlantılı?
Sahilde Yaşamak Kötü Sağlıkla Nasıl Bağlantılı?
by Jackie Cassell, Birinci Basamak Epidemiyoloji Profesörü, Halk Sağlığı Fahri Danışmanı, Brighton ve Sussex Tıp Okulu
Birçok geleneksel sahil kasabasının güvencesiz ekonomileri, o zamandan beri daha da azaldı…
Dünya Melekleri İçin En Yaygın Konular: Aşk, Korku ve Güven
Dünya Melekleri İçin En Yaygın Konular: Aşk, Korku ve Güven
by Sonja Grace
Dünya meleği olmayı deneyimledikçe, hizmet yolunun bilmecelerle dolu olduğunu keşfedeceksiniz ...
Benim için neyin iyi olduğunu nasıl bilebilirim?
Benim için neyin iyi olduğunu nasıl bilebilirim?
by Barbara Berger
Her gün müşterilerle çalışırken keşfettiğim en büyük şeylerden biri ne kadar zor…
1970'lerde Cinsiyetçilik Karşıtı Kampanyalarda Erkeklerin Rolleri Bize Rıza Hakkında Ne Öğretebilir?
1970'lerde Cinsiyetçilik Karşıtı Kampanyalarda Erkeklerin Rolleri Bize Rıza Hakkında Ne Öğretebilir?
by Lucy Delap, Cambridge Üniversitesi
1970'lerin cinsiyetçilik karşıtı erkek hareketinin bir dergi, konferans, erkek merkezleri altyapısı vardı ...
Dürüstlük: Yeni İlişkiler İçin Tek Umut
Dürüstlük: Yeni İlişkiler İçin Tek Umut
by Susan Campbell, Ph.D.
Seyahatlerimde tanıştığım bekarların çoğuna göre, tipik bir flört durumu tedirgin ...
Bir Astrolog Dokuz Astroloji Tehlikesini Tanıtıyor
Bir Astrolog Dokuz Astroloji Tehlikesini Tanıtıyor
by Tracy İşaretleri
Astroloji, kendi hayatımızı anlamamızı sağlayarak yaşamlarımızı güzelleştirebilen güçlü bir sanattır ...
Tüm Umudunuzu Vermek Sizin İçin Faydalı Olabilir
Tüm Umudunuzu Vermek Sizin İçin Faydalı Olabilir
by Jude Bijou, MA, MFT
Bir değişiklik bekliyorsanız ve olmuyorsa hayal kırıklığına uğradıysanız, belki de…
Çakra İyileştirme Terapisi: İç Şampiyona Doğru Dans Etmek
Çakra İyileştirme Terapisi: İç Şampiyona Doğru Dans Etmek
by Glen Parkı
Flamenko dansı izlemek bir zevktir. İyi bir flamenko dansçısı coşkulu bir özgüven yayar ...

Yeni Tutumlar - Yeni Olanaklar

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | İç Pazar
Copyright © 1985 - 2021 Innerself Yayınları. Her hakkı saklıdır.