the real driver of economics 4 13

GOP, zenginlere vergi indirimleri ve diğer faydalar sağlayarak refahın sonunda nüfusun geri kalanına "damlayacağını" öne süren damlama mantrasını uzun süredir savundu. Bu kavram, onlarca yıldır muhafazakar ekonomi politikasının mihenk taşı olmuştur. Bununla birlikte, ücret artışlarının veya yükselen dalgaların "tüm gemileri yükselttiğini", yani doğrudan etkilenmeyenler de dahil olmak üzere ücretler arttığında herkesin yararlandığını belirten alternatif bir bakış açısı vardır.

Gerçek İş Yaratanlar

Zenginler, kazanımlarını biriktirme veya onlarla spekülasyon yapma eğilimindedir ve bu süreçte genellikle gaz ve petrol gibi emtia fiyatlarını yükseltir. Bu da tüketici seviyesinde fiyatları yükseltiyor. Ek olarak, zenginler genellikle kazançlarını yatırıma yatırırlar, ancak bu günlerde getirilerin daha yüksek olduğu gelişmekte olan pazarlarda bunu yapma olasılıkları daha yüksektir. Bu faaliyetler genel ekonomiye katkıda bulunabilse de, yerel ekonomimizde ortalama bir kişi için mutlaka iş yaratmazlar.

Öte yandan, yoksullar ve orta sınıf genellikle kazançlarını burada, evlerinde harcıyor. Yerel işletmeleri destekleyen ve karşılığında istihdam yaratan mal ve hizmetler satın alırlar. Bu, yoksulları ve orta sınıfı ekonomik büyümeyi yönlendiren gerçek motor haline getiriyor ve onları "iş yaratıcıları" yapıyor.

Ücret Arttırma Dengesi

Ücretleri yükseltmek hassas bir dengeleme eylemidir. Çok hızlı yapılırsa, enflasyonist olabilir, fiyatların yükselmesine yol açabilir ve potansiyel olarak ücret artışının faydalarını baltalayabilir. Öte yandan, ücretleri çok yavaş artırmak veya hiç yükseltmemek, deflasyonist ve istikrarsızlaştırıcı olabilir, durgun bir ekonomiye ve potansiyel toplumsal huzursuzluğa yol açabilir.

GOP'un, çalışanların ücretleri üzerinde kontrol sahibi oldukları ve her zaman daha iyi ücret için ayrılabilecekleri iddiası maalesef çoğu zaman gerçeklikten uzaktır. Pek çok işçi için, özellikle güçlü bir çalışan temsiline sahip olmayanlar için, daha yüksek maaşlı işler bulmak zordur ve işyerindeki güç dinamikleri büyük ölçüde işverenlerin lehinedir.


innerself subscribe graphic


Asgari Standartların Belirlenmesinde Hükümetlerin Rolü

Hükümetler, küresel bir bakış açısını göz önünde bulundurarak ekonomiye mümkün olduğunca az müdahale etmelidir. Asgari ücret ve devletin dikte ettiği diğer işçi hakları en iyi bu bağlamda işliyor. Hükümetler işletmelerin izlemesi gereken çerçeveyi belirlediğinde, bu, işverenler ve çalışanlar arasındaki çatışma olasılığını azaltabilir.

Hem işletme sahiplerini hem de işçileri parasal çıkarların etkisinde kalmadan eşit ve adil bir şekilde temsil eden bir devlet, genellikle sendika temsilinden daha iyi çalışır. Bununla birlikte, bu tür hükümetler olması gerekenden daha nadirdir, bu da uyanık vatandaşlara ve güçlü işçi savunuculuğu gruplarına olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Asgari Ücret Artışlarının Çevredeki Ücretlere Etkisi

Asgari ücretler arttığında, çevredeki ücretler üzerinde genellikle bir dalgalanma etkisi olur. Politika değişikliğinden doğrudan etkilenmemiş olsalar bile, daha önce asgari ücrete yakın kazanan işçiler de ücretlerinde artış görebilir. Bu, bir grup için iyileştirmelerin tüm işgücü için daha geniş faydalara yol açabileceği "yükselen dalga tüm gemileri yükseltir" ilkesinin bir uzantısı olarak görülebilir.

Benzer şekilde, sendikaların elde ettiği ücret artışları da diğer işçilerin ücretlerini dolaylı olarak etkileyebilir. Toplu pazarlık yoluyla sendikalar, daha sonra sektördeki diğer işverenler için emsal teşkil edebilecek üyeleri için daha yüksek ücretler ve sosyal haklar için pazarlık yapabilir. Bu, genel ücret tabanını kaldırmaya ve daha adil bir gelir dağılımı oluşturmaya yardımcı olabilir.

Ekonomimizdeki gerçek iş yaratıcıları, harcama alışkanlıklarıyla ekonomik büyümeyi yönlendiren yoksullar ve orta sınıftır. Yerel işletmeleri ve endüstrileri destekleyerek, nihai olarak istihdam yaratılmasına yol açan mal ve hizmetlere yönelik bir talep yaratırlar. Buna karşılık, zenginler genellikle kazançlarını ortalama işçiye veya yerel ekonomiye doğrudan fayda sağlamayan şekillerde biriktirir, spekülasyon yapar veya yatırım yapar.

Ücret artışlarının olumlu etkisini en üst düzeye çıkarmak için, enflasyona yol açabilecek ücretleri çok hızlı artırmak ile deflasyonist ve istikrarsızlaştırıcı olabilecek çok yavaş artırmak veya hiç yükseltmemek arasında bir denge kurmak önemlidir. Bu dengeye ulaşmak, ekonomik bağlamın ve hem çalışanların hem de işletmelerin ihtiyaçlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir.

Hükümetler, tüm işçiler için insana yakışır bir yaşam standardı sağlayan asgari ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere, çalışan hakları için asgari standartların belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bunu yaparak, hükümetler hem işletme sahiplerini hem de çalışanları destekleyen, çatışma olasılığını azaltan ve daha adil bir servet dağılımını destekleyen bir çerçeve oluşturabilir.

Sendikaların elde ettiği asgari ücret artışlarının ve ücret artışlarının etkisi, doğrudan etkilenenlerin ötesine geçerek, genel ücret tabanının yükseltilmesine ve ekonomi genelinde işçiler için koşulların iyileştirilmesine yardımcı olur. Yoksulların ve orta sınıfın iş yaratıcıları olarak oynadıkları hayati rolü kabul ederek ve ücret artışını teşvik eden politikaları destekleyerek, herkes için daha müreffeh ve eşitlikçi bir toplum yaratabiliriz.

Yazar Hakkında

jenningsRobert Jennings, eşi Marie T Russell ile birlikte InnerSelf.com'un ortak yayıncısıdır. Florida Üniversitesi, Güney Teknik Enstitüsü ve Central Florida Üniversitesi'nde emlak, kentsel gelişim, finans, mimari mühendislik ve temel eğitim alanlarında eğitim gördü. Almanya'da bir sahra topçu bataryasına komuta eden ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Ordusu'nun bir üyesiydi. 25 yılında InnerSelf.com'u kurmadan önce 1996 yıl gayrimenkul finansmanı, inşaat ve geliştirme alanlarında çalıştı.

InnerSelf, insanların ortak varlıkların iyiliği ve gezegenin refahı için kişisel yaşamlarında eğitimli ve anlayışlı seçimler yapmalarına olanak tanıyan bilgileri paylaşmaya kendini adamıştır. InnerSelf Magazine, 30 yılı aşkın bir süredir basılı olarak (1984-1995) veya çevrimiçi olarak InnerSelf.com olarak yayınlanmaktadır. Lütfen çalışmalarımızı destekleyin.

 Creative Commons 4.0

Bu makale, bir Creative Commons Atıf-Benzer Paylaşım 4.0 Lisansı altında lisanslanmıştır. Yazarın niteliği Robert Jennings, InnerSelf.com. Makaleye geri dön Bu makale ilk olarak göründü InnerSelf.com

Önerilen kitaplar:

Yirmi Birinci Yüzyılda Sermaye
Thomas Piketty tarafından. (Arthur Goldhammer tarafından çevrilmiştir)

Capital in the Twenty-First Century Hardcover by Thomas Piketty.In Yirmi Birinci Yüzyılda Sermaye, Thomas Piketty, kilit ekonomik ve sosyal kalıpları ortaya çıkarmak için, on sekizinci yüzyıla kadar uzanan yirmi ülkeden eşsiz bir veri toplamasını analiz ediyor. Ancak ekonomik eğilimler Tanrı'nın eylemleri değildir. Thomas Piketty, siyasi eylemin geçmişte tehlikeli eşitsizliklere yol açtığını söylüyor ve tekrar yapabilir. Olağanüstü bir hırs, özgünlük ve titizlik çalışması, Yirmi Birinci Yüzyılda Sermaye ekonomik tarih anlayışımızı yeniden canlandırıyor ve bugün için ayık derslerle karşımıza çıkıyor. Bulguları tartışmayı dönüştürecek ve zenginlik ve eşitsizlikle ilgili gelecek nesil düşünce için gündemi belirleyecektir.

Buraya Tıkla Daha fazla bilgi için ve / veya Amazon bu kitabı sipariş etmek.


Doğanın Serveti: Doğaya Yatırım Yaparak İş ve Toplum Nasıl Gelişir?
Mark R. Tercek ve Jonathan S. Adams tarafından.

Nature's Fortune: How Business and Society Thrive by Investing in Nature by Mark R. Tercek and Jonathan S. Adams.Doğanın değeri nedir? Geleneksel olarak çevresel terimlerle çerçevelenmiş olan bu sorunun cevabı, iş yapma biçimimizde devrim niteliğinde. İçinde Doğanın Serveti, Doğa Koruma CEO'su ve eski yatırım bankacısı Mark Tercek ve bilim yazarı Jonathan Adams, doğanın yalnızca insan refahının temeli olmadığını, aynı zamanda herhangi bir işletme veya hükümetin yapabileceği en akıllı ticari yatırım olduğunu savunuyor. Genellikle hammadde veya ilerleme adına silinmesi gereken engeller olarak görülen ormanlar, taşkınlar ve istiridye resifleri, aslında teknoloji veya hukuk veya iş inovasyonu olarak gelecekteki refahımız için önemlidir. Doğanın Serveti dünyanın ekonomik ve çevresel refahı için temel bir rehber sunar.

Buraya Tıkla Daha fazla bilgi için ve / veya Amazon bu kitabı sipariş etmek.


Öfkenin Ötesinde: Ekonomimizde ve demokrasimizde neyin yanlış gittiğini ve nasıl düzeltileceğini -- Robert B. Reich tarafından

Beyond OutrageBu zamanında kitabında, Robert B. Reich, vatandaşlara enerji verilmeden ve Washington’un kamu yararı için harekete geçmesini sağlamak için örgütlenmedikçe, Washington’da hiçbir şeyin iyi olmadığını savunuyor. İlk adım, büyük resmi görmektir. Öfkenin Ötesinde, gelir ve servetin artan oranının zirveye çıkmasının neden herkes için iş ve büyüme yarattığını, demokrasimizi baltaladığını; Amerikalıların halk yaşamı hakkında giderek daha alaycı olmalarına neden oldu; ve birçok Amerikalıyı birbirine karşı çevirdi. Ayrıca “gerileme hakkının” önerilerinin neden yanlış olduğunu açıklıyor ve bunun yerine yapılması gerekenler konusunda net bir yol haritası sunuyor. İşte Amerika'nın geleceğini önemseyen herkes için bir eylem planı.

Buraya Tıkla Daha fazla bilgi için veya Amazon'da bu kitabı sipariş etmek için.


Bu Her Şeyi Değiştiriyor: Occupy Wall Street ve% 99 Hareketi
Sarah van Gelder ve YES personeli tarafından! Dergi.

This Changes Everything: Occupy Wall Street and the 99% Movement by Sarah van Gelder and staff of YES! Magazine.Bu her şey değiştirir İşgal hareketinin insanların kendilerini ve dünyayı görme şeklini, mümkün olduğuna inandıkları toplum türünü ve sadece% 99 için% 1 için çalışan bir toplum yaratma konusundaki katılımlarını nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Bu ademi merkeziyetçi, hızlı gelişen hareketin güvercin deliğine girişimleri kafa karışıklığına ve yanlış algılamaya neden oldu. Bu ciltte editörlerin EVET! dergi Occupy Wall Street hareketi ile ilgili sorunları, olasılıkları ve kişilikleri iletmek için protestoların içinden ve dışından gelen sesleri bir araya getirin. Bu kitap Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader ve diğerlerinin yanı sıra başından beri orada bulunan Occupy aktivistlerinin katkılarını içeriyor.

Buraya Tıkla Daha fazla bilgi için ve / veya Amazon bu kitabı sipariş etmek.