dalgaların kenarında suda duran genç çocuk
Image Pixabay

Bu kitapta, Süptil Enerji BilimiMevcut bilimsel paradigmaya göre var olmayan bir kuvvetin varlığını ve etkisini kanıtlayan birçok deneyi anlatıyoruz. Bitkilerin, içinde “hiçbir şey” olmayan su aldığında daha iyi büyüdüğünü gördük. Elektromanyetik radyasyona karşı cep telefonu kullanamayacak kadar hassas olan kişilerin, üzerine "plastik parçası" takılan böyle bir telefonu kullanabileceğini gördük. Plasebo etkisine duyarlı olmayan hayvanların stres seviyelerini modern bilimin etkisiz kabul ettiği bir tedaviyle azaltmanın mümkün olduğunu gösterdik.

Bu deneyler titizlikle ve kabul edilen bilimsel standartlara uygun olarak gerçekleştirildi. Bu deneylerin istatistiksel olarak anlamlı örneklem büyüklüklerinde tekrarlanması gerektiği doğrudur; ancak, ciddi anlamda açık fikirli herhangi bir bilim insanı için süptil enerjinin varlığına ve pratik kullanımlarına dair yeterince ikna edici kanıtımız var.

Süptil Enerji Nasıl Çalışır?

Süptil enerjinin nasıl çalıştığını henüz bilmiyor olabiliriz ama çalıştığını biliyoruz. Aspirinin prostaglandinleri inhibe ederek baş ağrısını giderebildiği bir gerçektir. Enzimleri katalize etme gibi çeşitli etkilerini gözlemleyebiliyoruz ancak yine de aspirinin vücutta bu reaksiyonlara nasıl neden olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu gerçek, aspirinin toplumda yaygın ve tartışmasız kabul görmesine engel değildir.

Tanımladığımız deneyler, süptil enerjinin yaşamı her düzeyde etkilediğini göstermektedir: sistemik, hücresel ve genetik. İnce enerji gerçekten bir yaşam gücüdür. Ancak yine de reddedilen bir güçtür. Göz ardı edilen varsayımlardan, hipotezlerden bahsetmiyoruz; reddedilen birçok somut veriden bahsediyoruz. Tanımladığımız deneylerden bazıları elli kereden fazla tekrarlandı!

Kendini Yok Etmeye Doğru Bir Rotada Mısınız?

Devam eden inkar, insanlık tarihinin kritik bir anında büyük bir soruyu gündeme getiriyor. İnsan uygarlığı pek çok açıdan kendisiyle bir dönüm noktasındadır. Devamlı ve kitlesel bir biçimde, varlığının temellerini doğrudan baltalayan davranışlar sergileyen başka bir tür yoktur. Kendi kendimizi yok etmeye doğru gidiyor gibiyiz.


kendi kendine abone olma grafiği


Süptil enerjinin anlaşılması ve bilgisi olmadan bir uygarlık olarak, hatta bir tür olarak ilerleyemeyeceğimizi savunuyorum. Ve daha da önemlisi, bu bilgilerin çoğu yeni bile değil. Bu yalnızca tüm kadim geleneklerin ve kültürlerin sahip olduğu bilgeliğin yeniden keşfidir.

Süptil enerji bilinçle etkileşime girer. Evrensel olarak mevcuttur, ancak bireysel olarak hareket eder. Sadece modern teknoloji ve ekipmanlarla değil, insan araçlarıyla da çalışıyor. Basitçe söylemek gerekirse, evrenin yüzde 96'sının her şeyi yönettiğini, gerçekliğin yalnızca yüzde 4'ünü anlayan bilimsel bir zihniyetle açıklamak imkansızdır.

Yaşamlarımızı ve Toplumumuzu Değiştirmek ve İyileştirmek

Yüzde 96'ya tam anlamıyla erişebilmek için çok daha yüksek düzeyde farkındalığa sahip yeni bir insan türünün ortaya çıkması pekâlâ gerekebilir. Maneviyatın ve bilimin buluşabileceği ve ileri düzey meditasyon yapanlarla çığır açan fizikçilerin aynı kişiler olduğu yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var.

Ancak bu arada, yaşamlarımızı ve toplumumuzu temelden değiştirip iyileştirecek kadar süptil enerjiyi araştırabilir ve kullanabiliriz. Daha fazla etkiyle, zararlı yan etkilerle karşılaşmadan çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde ilerleyebiliriz. 

Albert Einstein, "Sorunları, onları yaratırken kullandığımız düşünce tarzının aynısını kullanarak çözemeyiz" dedi. Böyle yeni bir düşünce, aspirini kabul ettiğimiz gibi süptil enerjinin işleyişini ve etkisini de kabul etmekle başlayabilir. Süptil enerjinin varlığının ve etkisinin basit bir şekilde kabul edilmesi, birçok pratik uygulamanın kapısını açar.

Süptil Enerjinin Pratik Uygulamaları

Süptil enerjinin pratik uygulamalarını düşünürken üç alan öne çıkıyor: sağlık, çevre kirliliği ve gıda, ve enerji. Süptil enerjinin sağlık ve şifa için sunduğu fırsatlara değinerek başlayalım.

1) Sağlık:

Batı tıbbının kritik müdahalelerde iyi olduğunu biliyoruz. Kırık bir kemiği onarmak veya yaşamı tehdit eden bir enfeksiyonu tedavi etmek için daha iyi bir sistem yoktur. Ancak günümüzde dünyanın büyük bir kısmında hastalıkların çoğu kronik rahatsızlıklardır. Bu vakaların çoğunda Batı tıbbının sunduğu en iyi yöntem semptomları tedavi etmektir. Ancak gerçek iyileşme yalnızca sistemik düzeyde gerçekleşebilir.

Doktorların verdiği her sağlık kararında bilgilerin yüzde 96'sı eksiktir. Diğer bir sorun ise ilaç endüstrisinin her zaman iyi bir şey yapan tüm ilaçlarının aynı zamanda kötü bir şey de yapmasıdır; buna yan etkiler denir. Süptil enerji tıbbının güzelliği hiçbir zaman zararlı yan etkilere neden olmamasıdır. Olabilecek en kötü şey, enerjinin işe yaramamasıdır çünkü bu hasta için yanlış enerjidir.

Son yirmi yılda, Hayati Güç Teknolojisi, her düzeyde refahı desteklemek için kapsamlı bir enerji kalıpları sistemi oluşturmaya başladık: fizyolojik, psikolojik, zihinsel ve ruhsal. Bu modeller hızlı ve etkili bir şekilde günümüzde herhangi bir hastalığın en büyük nedenlerinden biri olan stresi azaltma veya ağrıyı azaltma, mitokondrinin zehirli bir ortamda bile gelişmesine yardımcı olma veya beynin elektromanyetik radyasyonun varlığında normal şekilde çalışmasına destek olma kapasitesine sahiptir. ve benzeri.

Yıllar boyunca dünyanın her yerindeki sağlık uzmanlarıyla, tıbbi sezgilerle ve meditasyon yapanlarla çalıştık ve eser minerallere, yağlara, kristallere, metallere, kumaşlara ve diğer malzemelere aşılanan düzinelerce incelikli enerji formülünü test ettik. Bu formüller değerli taşlar ve şelalelerden dualara ve ruhsal şifacıların yönlendirdiği özel kalıplara kadar çok çeşitli enerji kalıpları içerir.
Bu modellerden bazıları sindirim ve bağışıklık sistemi gibi fizyolojik konuları kapsar. Diğer kalıplar, kendini kabul etme ve affetme gibi fizyolojik ve zihinsel konuları ele alır.

Çoğu Duruma Yönelik Enerji Tıbbı Araçları

Daha fazla kaynakla, kapsamlı refah için enerji kalıpları sistemimiz, çoğu duruma yönelik enerji tıbbı araçlarını içerecek şekilde büyük ölçüde genişletilebilir. Fırsat çok büyük.

Bir molekülün enerji düzenine sahip, içinde gerçek molekül bulunmayan bir çözüm, gerçeği kadar etkili olabilir. Bu, doğal kaynakları tüketmeye gerek kalmadan etkili ilaçlar yaratabileceğimiz anlamına geliyor. Sonsuza kadar kullanılabilecek enerji formüllerini, modern sağlık sistemlerinin saçma maliyetlerinin çok altında bir maliyetle kaydedebilir ve yeniden üretebiliriz.

Bugün insanlar, mucizevi şifalar başlatabilen olağanüstü şifacıları ziyaret etmek için uzak yerlere seyahat edebiliyorlar. Bu şifacıların enerjilerini kaydedebiliriz. Bu, şifa güçlerinin seyahat etmeye gerek kalmadan herkesin kullanımına sunulabileceği anlamına gelir. Bu aynı zamanda şifacıların enerjilerinin yaşamlarının ötesinde sonsuza kadar korunabileceği anlamına da gelir. Milyonlarca insana ihtiyaç duydukları her yerde şifa sağlamak için dünyanın dört bir yanına kolayca gönderilebilen, belirli bir enerji modeli içeren bir çözüme sahip elli beş galonluk variller hayal edin.

En Güçlü Şifa Enerjisi

İşte süptil enerjinin pratik kullanımlarını kabul ettiğimizde ortaya çıkan “alışılmışın dışında” fırsatlara bir başka örnek. Sevgi pekala en güçlü şifa enerjisi olabilir. İnsanlar sevgiyi ifade edebilir ve yayabilir. Sevginin süptil enerjisi yakalanabilir ve çoğaltılabilir.

Ortadoğu'nun kumu barış ve sevgi enerjileriyle aşılanabilir. Kulağa ne kadar abartılı gelse de deneylerimiz bu tür yaklaşımların ve uygulamaların işe yaradığına dair ikna edici kanıtlar sunuyor. Toplumdaki öfkeyi, hayal kırıklığını ve stresi azaltmanın basit ve incelikli yolları vardır.

2) Çevre Kirliliği ve Gıda:

Dünyadaki sağlık sorunlarının birçoğu çevre kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Toprakları büyük miktarda kimyasal gübre ve böcek ilacıyla kirlettik. Sonuç olarak gıdalar kimyasallarla kirleniyor ve gerekli besin maddelerinden yoksun kalıyor. Aynı zamanda atmosfer, cep telefonlarından ve diğer modern teknolojilerden kaynaklanan sürekli artan elektromanyetik radyasyonla kirlendi.

Çevre kirliliği ve radyasyon, insan vücudu da dahil olmak üzere doğal sistemlere müdahale etmektedir. Kirlilik ekosistemleri ve enerji programlarını bozuyor ve insanları agresif bakteri ve virüslere karşı daha savunmasız hale getiriyor. Sonuçta sağlık, doğadaki ve tüm canlı sistemlerdeki uyumun bir sonucudur.

İnce enerji uygulamalarıyla uyumu yeniden sağlamak ve sistemik sağlığı iyileştirmek mümkündür. Süptil enerjinin gen ifadesi üzerindeki etkisinin deneysel kanıtını gördük. Bu etki, epigenetiğin ana mekanizmalarından birini, genleri açıp kapatan biyolojik mekanizmaların incelenmesini açıklıyor.

İnce enerji modellerinin bitkilerin çimlenmesini ve büyümesini iyileştirdiğini gösteren deneyleri anlattık. Kirlilik ve gıda alanlarında daha fazla araştırma yapılması, insanların ve gezegenin sağlığının iyileştirilmesi için daha fazla fırsata yol açacaktır.

3) Enerji:

Günümüzde nükleer enerji radyoaktif atık sorununu da beraberinde getirmektedir. Dr. Xin radyoaktif elementlerin bozunma hızını yavaşlattı.

Bu deneyler radyoaktif kirliliği temizlemenin mümkün olabileceğini gösteriyor mu? Teorik olarak bunun mümkün olması gerekir. Süptil enerji tüm fiziksel maddeyi çevreler ve etkiler.

Bu kadar devrim niteliğinde bir çözümü asla bulamayabiliriz. Ancak bir şey açık: Bunu ancak kaynaklarımızı, süptil enerjinin evrenimizin temel yaşam gücü olarak kabul edilmesiyle başlayan devam eden araştırmalara harcarsak öğreneceğiz. Eğer dikkatimizi ciddi bir şekilde süptil enerji araştırmalarına çevirirsek, bugün (son derece) olasılık dışı görünen daha fazla fırsat ortaya çıkacaktır.

Zaman zaman dünya çapında bedava enerji cihazları iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Bu deneycilerin ve yenilikçilerin süptil enerji alanına erişmenin yollarını bulmuş olmaları çok muhtemeldir. Bugün piramitlerin nasıl inşa edildiğini veya Stonehenge gibi yerlerin tarih öncesi çağlarda bulunmayan modern teknoloji kullanılmadan nasıl inşa edildiğini açıklayamayız.
Bunun tek mantıklı açıklaması atalarımızın doğanın güçlerini bizim artık kaybettiğimiz şekillerde kullanabilmiş olmalarıdır. Tek makul açıklama budur çünkü bu eski kültürlerin, hangi terimi kullanırlarsa kullansınlar, yaşam gücünden varoluşlarının merkezi gücü olarak bahsettiklerini biliyoruz.

Önümüzdeki Yol: %96 Buzdağının Ortaya Çıkışı

Önümüzde uzun bir yol var. Şu ana kadar yaptığımız araştırma, yüzde 96'lık buzdağının yalnızca görünen kısmına dokunuyor. Çok daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Sağlığı ve refahı destekleyecek daha pratik uygulamalar bulmak için, tanımladığımız gibi daha fazla deney yapılması gerekiyor.

Çevresel enerji kirliliğinin canlı organizmalar üzerindeki etkilerine ilişkin daha fazla araştırma yapmanın yanı sıra, çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak enerjiye dayalı incelikli araçların geliştirilmesiyle ilgilenen tüm araştırmacılar, gruplar ve kuruluşlarla işbirliği arıyoruz.

İlginç bir şekilde, keşfettiğimiz süptil enerjinin özellikleri göz önüne alındığında, bu araştırmalardan bazılarının alışık olduğumuzdan oldukça farklı olduğu ortaya çıkabilir. Bu bağlamda, iki ruhani öğretmen Annie Besant ve Charles Leadbeater'ın yirminci yüzyılın başlarında yaptığı çığır açıcı araştırmaya değinmek istiyorum.

Besant ve Leadbeater, atomdaki temel parçacıkları kesin ve doğru bir şekilde tanımlamak için bugün uzaktan görüntüleme adını verdiğimiz bir meditasyon tekniğini kullandılar. Bulgularını doğrulamak için bir makine (parçacık hızlandırıcı) inşa etmek milyarlarca dolar ve neredeyse bir yüzyıl aldı.

Dikkatimizi İnce Enerji Araştırmalarına Çevirmek

Besant ve Leadbeater'ın araştırması hiç de kolay değil. Manevi disiplin ve sıkı bir eğitim gerektirir, ancak milyarlarca dolar gerektirmez. Çığır açan araştırmaların en önemli bileşeni, süptil enerji dünyasının şu ana kadar umutsuzca yoksun olduğu açık bilimsel zihindir.

Bu kitaptaki araştırmamızın ayrıntılı açıklamalarının, bilim adamlarına henüz açıklayamadığımız ve anlayamadığımız şeyleri keşfetme misyonumuza katılma konusunda ilham vereceğini umuyorum. Aynı zamanda, bu kitabın daha iyi şifa yolları bulmaya ilgi duyan sıradan kişilere de hitap etmesini diliyorum. Çevremizdeki alanın yüzde 96'sında dünyamızı daha sağlıklı ve daha güvenli bir yer haline getirme fırsatı var. Bu görmezden gelemeyeceğimiz çok büyük ve heyecan verici bir fırsat.

(Dr. Yuri Kronn'un daha fazla video sunumu için aşağıdaki Yazar biyografisine bakın.)

Telif hakkı 2022. Tüm Hakları Saklıdır.
Park Street Press'in izniyle uyarlanmıştır,
yayınevinin bir baskısı, İç Gelenekler Uluslararası.

Madde Kaynak:

KİTAP: Süptil Enerji Bilimi

İnce Enerji Bilimi: Karanlık Maddenin İyileştirici Gücü
Yazan: Yuri Kronn, Jurriann Kamp'la birlikte

Süptil enerjiyle ilgili titiz, tekrarlanabilir ve öngörülebilir deneylerinin sonuçlarını paylaşan yazar, süptil enerjinin fiziksel maddeyle ve insan bedeniyle etkileşiminin olası mekanizmalarına bakıyor. Zihnin süptil enerji aracılığıyla maddeyle nasıl etkileşime girdiğini gösteriyor ve bize plasebo etkisini ve duyu dışı algıyı anlamanın yanı sıra olumlamaların ve enerji tıbbının iyileştirici gücünü anlamanın anahtarını veriyor.

Kronn, süptil enerjiden yararlanmanın nasıl mümkün olduğunu gösteriyor ve pratik uygulamalar için özel süptil enerji formülasyonları oluşturmak üzere yaşam gücüne ilişkin eski bilgileri modern teknolojiyle birleştiren Vital Force Teknolojisini geliştirdiğini açıklıyor. Tohumların çimlenmesini ve bitkilerin büyümesini olumlu yönde etkileyecek incelikli enerji formülleri yaratarak deneysel sonuçlarını sunuyor. Ayrıca canlılık ve daha iyi iyileşme için temiz ve enerjik, kirlilikten arındırılmış ortamlar yaratmak için süptil enerjiyi kullanma olasılığını da gösteriyor.

Süptil enerji teknolojisinin bireylere, toplumlara ve bir bütün olarak gezegene sağladığı pek çok faydanın ana hatlarını çizen Kronn, süptil enerjinin dönüştürücü gücünün insan bilincinin geniş potansiyelinden nasıl kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Daha fazla bilgi ve / veya bu kitabı sipariş etmek için, buraya Tıkla Ayrıca Sesli Kitap ve Kindle sürümü olarak da mevcuttur.

Yazar Hakkında

Yuri Kronn, Ph.D. (1935-2021), dünyaca ünlü bir bilim adamı, mucit ve fizik alanında önde gelen teorisyendi. Doktorasını Rusya'nın prestijli Gorki Üniversitesi'nde kazandı ve Moskova Lebedev Fizik Enstitüsü tarafından Bilim Doktoru derecesi ile ödüllendirildi. Ortak yazarı Işığın Maddeyle Rezonant Doğrusal Olmayan Etkileşimleri80'den fazla bilimsel makalenin yazarı olmasının yanı sıra, hayatının son 30 yılı boyunca süptil enerji fiziği araştırmalarında yer aldı.

Yazarın Web Sitesini ziyaret edin: https://www.vitalforcetechnology.com/vft-technology